Wednesday, December 24, 2008

Undeva cîndva


nu te grăbi să mă iubeşti acum

(cît poţi iubi în cîteva decenii)

eu zic să aşteptăm veşnicia

ne vom petrece apusurile

unul în liniştea celuilalt

sub lespezi reci în ritm de

iederă


nu te grăbi să mă iubeşti aici

(cît poţi iubi cu 2 mîini şi-un trup)

eu zic să renunţăm la pielea asta încă netedă

vom alerga goi printre stele

două raze incandescente

căutînd haosul


dar dacă timpul şi universul nu ne vor

iubeşte-mă acum, în văzul soarelui

aici, în lanul ăsta cu maci

numai te rog

nu te grăbi

No comments: