Sunday, November 17, 2013

Hmmm?
what is this tip toe dance I’m doing
around a purple room
without me moving a limb?
this pursing of lips and
imaginary fingers catching their kiss
at the other end

and this song?
I know this song
 the sounds climbing my frame
up and down, up and down
from pianissimo to forte to pianissimo
why sing it now,  in my dressing gown
smiling in front of a mirror like a dumb man
staring at his feet in a summer puddle

a child is blowing soap bubbles through a straw
in my head
and while my hat is still on
and no one can see a thing
I’m going to corner him
I’m going to catch him
I’m going to grab him by the hand and ask him:

what is this? what is this?

Monday, November 11, 2013

Pseudo (non-identity)
acestui nume mic îi vom da încă unul
şi încă unul şi încă unul
pînă la ultimul
posteritatea îl va descoperi singur, mumificat
într-un colţ de grotă
o stalactită atîrnînd şui din tavanul alfabetului mort

prima vocală-i va fi şi ultima
consoana - sufocată în faşă
de iedera suindă pe minciuna propriei cruci
marele cuvînt va fi bolborosit în neştire 
în limba tăcerii

şi cînd ne vom aduna cu toţii, în blănuri de animale la gura peşterii
trecîndu-ne mîinile prin păr, prin foc şi pietre
ca un lup alb, sideral
de printre nori se va-ntrupa brusc luna
[auzi cum îi trozneşte-n fălci lumina?]
ea vine, ea pleacă, ea urlă
ea vede şi ştie

să ascultăm deci, să privim şi să ne rugăm
să hăituim aceşti pereţi
în puncte puncte
cu dalta