Thursday, October 22, 2009

Craft
"I call thee, beloved one,
To love me more than anyone
I bind thy heart and soul to me
As I do will, so let it be."
(annonymus)pana înmuiată în sîngele meu
a picurat pe oglindă ultimul vers
şi gîndul de mîine
nu se va naşte creştin

atunci
aprind luna
deschid Aradia
şi strig cele patru colţuri
minţile se prefac în şerpi ce răscolesc
şi fluturi ce bîntuie
în grotele unde
nici ziua nici noaptea nu se ştiu

acolo te găsesc
cu fruntea în mîini
obrazul tău palid
lipit de faţa întoarsă a lumii

voi pedepsi lumina dăruită
cu întunericul ochilor tăi
şi goală voi dansa cu
glezne zdrelite în cioburile
lacrimilor tale

lichidul vieţii ţi-l voi soarbe direct din inimă
şi bucată cu bucată te voi hrăni jivinelor mele
cu venele voinţei descărnate te voi privi
neputincios si pur
destrămîndu-te-n mine
o ceară căutînd scăpare înaintea focului

otrava şi pumnalul
mă aşteaptă pe masă
alături, un poem cu gust de
dragoste neîncepută
ţi se zbate în glas
şi nu pot împinge sfîrşitul
pînă la capăt

No comments: